Dank’al diversaj interesoj, multaj el kiuj rezultiĝis al diplomoj, mi ŝatas rigardi la vivon de multaj vidpunktoj.

Doktoro habilita pri pedagogio. Habilitiĝis, kreinte metodologion de uzado de rangolistoj por analizo de kleriga spaco. 
Laboras kiel vicdirektoro kaj profesoro en Instituto pir Strategio de klerigada evoluo ĉe Rusia akademio de klerigado.
Doktoro pri pedagogio. Doktoriĝis pri utileco kaj riskoj de akreditacio al kvalita kresko de universitatoj.
Diplomita inĝeniero pri aŭtomatigo, specialisto pri manaĝerado.
Adjunkto scienca de AIS pri kibernetika pedagogio.
Magistro de AIS pri kibernetika pedagogio.      
Bakalaŭro pri sekureco de perkomputilaj retoj.